head[1].jpg

 

Vítáme Vás!

 Hlavní účel organizace:

  • poskytování výchovné péče dětem zpravidla do tří let věku
  • poskytování služeb sociální prevence dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Předmět činnosti:

  • provozování jeslí
  • poskytování sociálních služeb:
  • azylové domy
  • domy na půl cesty
  • noclehárny
  • krizová pomoc

 

Organizace je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 

 

Se Statutárním městem České Budějovice spolupracuje naše organizace v rámci dvouletého programu ,,Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice", který probíhá od 1.4.2013 do 31.3.2015 a je financován z dotací Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navazuje na zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 - 2018. Více o tomto programu naleznete zde: https://www.facebook.com/rpss.cb 

 

aktualita.jpeg
AKTUALITY
Hlídání dětí ve školním roce 2014/2015
Přihlášky na hlídání dětí budou přijímány od 15.9.2014 v úředních hodinách u vedoucí provozu jeslí v Jeslích E. Pittera.

Podmínkou přijetí dítěte na hlídání je trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů v Českých Budějovicích.

Hlídání nově přijatých dětí v Jeslích E.Pittera a Jeslích K.Štěcha bude zahájeno od 1.10.2014.

U dětí, které již docházely na hlídání, není nutné podávat novou přihlášku a mohou využívat hlídání již od září.

Přihláška na hlídání je k dispozici po rozkliknutí souboru (.pdf)
Přihláška (94,2KB, .pdf)
Informační odpoledne v jeslích
Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační odpoledne, kde získáte základní informace o provozu jeslí, organizaci školního roku, denním programu dětí a také Vám budou zodpovězeny případné dotazy.

Bližší informace naleznete po rozkliknutí přiloženého letáku (.pdf)
Informační odpoledne 2014.pdf (153,7KB, .pdf)
Uzavření Jeslí Čéčova
Z důvodu uzavření Jeslí Čéčova během letních měsíců se postupuje dle výchovných plánů Jeslí K.Štěcha a Jeslí E.Pittera, vždy dle umístění dítěte.

Děkujeme za pochopení.
Uzavření Azylového domu Žerotínova
V termínu od 1.8. - 24.8. 2014 bude uzavřena služba noclehárny na Azylovém domě Žerotínova. Služba azylové domy (ADŽ) bude přesunuta ve výše uvedeném termínu na Azylový dům Filia do Nerudovy ulice.
Letní uzavření jeslí 2014
Po rozkliknutí obrázku souboru .pdf naleznete informace o termínech uzavření jednotlivých jeslí v letních měsících.
Letní uzavření 2014.pdf (162,2KB, .pdf)
Upozornění
Příjem dětí na trvalé umístění pro rok 2013-2014 je pozastaven z důvodu naplnění všech jeslí, a to až do odvolání.
foot[1].png