Vítáme Vás!

 Hlavní účel organizace:

  • poskytování výchovné péče dětem zpravidla do tří let věku
  • poskytování služeb sociální prevence dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Předmět činnosti:

  • provozování jeslí
  • poskytování sociálních služeb:
  • azylové domy
  • domy na půl cesty
  • noclehárny
  • krizová pomoc

 

Organizace je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 

 

Se Statutárním městem České Budějovice spolupracuje naše organizace v rámci dvouletého programu ,,Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice", který probíhá od 1.4.2013 do 31.3.2015 a je financován z dotací Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navazuje na zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 - 2018. Více o tomto programu naleznete zde: https://www.facebook.com/rpss.cb 

 

aktualita.jpeg

AKTUALITY

PF 2015

Přejeme Vám mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně úspěchů v novém roce 2015

PF 2015.pdf

Vánoční provoz v jeslích

O vánočních prázdninách (22.12.2014 - 4.1.2015) bude z důvodu uzavření kuchyní v MŠ K.Štěcha a MŠ Čéčova omezený provoz v jeslích. V tomto období nebudou přijímány do jeslí děti na hlídání. Provoz budou zajišťovat pouze Jesle E.Pittera.

Termín docházky Vašeho dítěte do jeslí o vánočních prázdninách je třeba závazně nahlásit do 11.11.2014. Platba za nahlášené dny bude vybírána hotově ve dnech 1.-3.12.2014.

Příspěvek na neinvestiční náklady je celý nevratný, v případě odhlášení se vrací pouze stravné.

Děkujeme za pochopení.

Volná kapacita sociálních služeb

Touto cestou informujeme o volné kapacitě sociální služby "noclehárny"  poskytované na Azylovém domě Žerotínova 9, 370 04 České Budějovice a sociální služby "domy na půl cesty" poskytované na Azylovém domě Filia, Nerudova 7, 37004 České Budějovice.

Podrobné informace Vám budou sděleny na níže uvedených kontaktech:

Azylový dům Žerotínova ul.
mobil: 602 719 554
pevná linka: 387 314 933
e-mail: ADZ.CB@seznam.cz

Azylový dům Filia,
Nerudova ul.
mobil: 602 719 536
pevná linka: 387 427 168
e-mail: ADN.CB@seznam.cz

Hlídání dětí ve školním roce 2014/2015

Ke dni 18.9.2014 je pozastaveno až do odvolání přijímání přihlášek na hlídání do Jeslí E. Pittera. Příjem přihlášek na nepravidelné hlídání do Jeslí K. Štěcha stále probíhá.

Přihlášky na hlídání dětí jsou přijímány v úředních hodinách u vedoucí provozu jeslí v Jeslích E. Pittera.

Podmínkou přijetí dítěte na hlídání je trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů v Českých Budějovicích, který se prokáže platným občanským průkazem a bude mít s sebou rodný list dítěte.

Přihláška na hlídání je k dispozici po rozkliknutí souboru (.pdf)

Přihláška

Upozornění

Příjem dětí na trvalé umístění ve školním roce 2014/2015 je pozastaven z důvodu naplnění všech jeslí, a to až do odvolání.

foot[1].png