Vítáme Vás!

 Hlavní účel organizace:

  • poskytování výchovné péče dětem zpravidla do tří let věku
  • poskytování služeb sociální prevence dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Předmět činnosti:

  • provozování jeslí
  • poskytování sociálních služeb:
  • azylové domy
  • domy na půl cesty
  • noclehárny
  • krizová pomoc

 

Organizace je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 

 

Se Statutárním městem České Budějovice spolupracuje naše organizace v rámci dvouletého programu ,,Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice", který probíhá od 1.4.2013 do 31.3.2015 a je financován z dotací Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navazuje na zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 - 2018. Více o tomto programu naleznete zde: https://www.facebook.com/rpss.cb 

 

aktualita.jpeg

AKTUALITY

Výsledky zápisu do jeslí pro školní rok 2015/2016

Zveřejnění výsledků zápisu do jeslí  pro školní rok 2015/2016 konaného ve dnech 11.-13.5. 2015 je k dispozici po rozkliknutí následujícího souboru:

Přijaté děti do jeslí (rozklikněte)

Oznámení o přijetí/nepřijetí dítěte do jeslí bude zákonnému zástupci dítěte předáno v Jeslích E. Pittera  ve dnech:

25. 5. od 9 do 11,30 hod. a od 13 do 17 hod

26. 5. od 9 do 11,30 hod.

27. 5. od 9 do 11,30 hod.

Upozornění - azylové domy

 Od 1.7. do 2.8.2015 bude  z důvodu oprav a údržby objektu uzavřen Azylový dům Žerotínova 9, 370 04 České Budějovice.

Poskytování sociální služby "noclehárny" bude v tomto období přerušeno, služba "azylové domy" bude přechodně poskytována v Azylovém domě Filia, Nerudova 7, 370 04 České Budějovice.

Hlídání v jeslích

Od 8.1.2015 až do odvolání je pozastaveno přijímání přihlášek na hlídání do všech jeslí. 

Informace o letním uzavření jeslí:

Letní uzavření jeslí 2015 

Volná kapacita sociálních služeb

Touto cestou informujeme o volné kapacitě sociální služby "noclehárny"  poskytované na Azylovém domě Žerotínova 9, 370 04 České Budějovice.

Podrobné informace Vám budou sděleny na níže uvedených kontaktech:

Azylový dům Žerotínova ul.
mobil: 602 719 554
pevná linka: 387 314 933
e-mail: ADZ.CB@seznam.cz

Upozornění

Příjem dětí na trvalé umístění ve školním roce 2014/2015 je pozastaven z důvodu naplnění všech jeslí, a to až do odvolání.

foot[1].png