Jeslová a azylová zařízení České Budějovice logo
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
Příspěvková organizace
ikona chlapík

Ve dnech 22.-24.5.2023 se uskuteční zápis do jeslí. Bližší informace v přílohách.

Díky finanční podpoře Statutárního města České Budějovice jako svého zřizovatele a dále podpoře Jihočeského kraje může organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. již 25 let poskytovat pomocnou ruku ženám a matkám s dětmi v tíživé sociální situaci. Jsou to ženy, které obvykle nemají stálou práci, jsou zadlužené, se základním vzděláním a otec se o děti často nestará. Tyto ženy nachází pomocnou ruku v Azylovém domě Filia v centru Českých Budějovic. Pracovníci azylového domu se snaží ženy naučit sociálním dovednostem, které jsou potřebné v běžném životě k udržení práce, bydlení a sociálních kontaktů, a tímto je opětovně do běžného života zapojit.

Přestože si uživatelky hradí sociální službu samy, je třeba provoz azylového domu pokrýt i jinými zdroji. V loňském roce nejvíce přispíval Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice.

V roce 2022 podpořil Jihočeský kraj provoz Azylového domu Filia dvěma dotacemi. V prvním pololetí se jednalo o částku 2.455 tis. v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, který po svém ukončení v červnu 2022 byl nahrazen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 2.512 tis. Od 1. 1. 2023 je poskytování služeb azylové domy opět spolufinancováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje, tentokrát již s pořadovým číslem „VI“.

16.01.2023

Z provozních důvodů budou jesle uzavřeny v následujících termínech:

Jesle E. Pittera - 3. 7. - 9. 7. 2023

Jesle K. Štěcha - 10. 7. - 13. 8. 2023

Jesle Čéčova - 10. 7. - 20. 8. 2023

Docházku o letních prázdninách nahlašte do 28. 4. 2023 telefonicky (728 302 818) nebo emailem (JEP.CB@seznam.cz). Pozdější nahlášení není možné.

Běžný provoz jeslí začíná 1. 9. 2023.

24. 4. 2023

V současné chvíli jsou jesle plně obsazeny.

17. 2. 2023

V zhledem k růstu cen potravin a zachování pestrosti stravy dochází v Jeslích E. Pittera a Jeslích K. Štěcha od 1. 4. 2023 k navýšení cen stravného (viz příloha).

menu-circlecross-circlechevron-down-circle