Fulltextové vyhledávání

VOLNÁ MÍSTA V JESLÍCH NA TRVALÉ UMÍSTĚNÍV současné době jsou volná místa na trvalé umístění v jeslích E. Pittera a K. Štěcha . Podmínkou pro umístění dítěte je trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů v Č. Budějovicích a zaměstnání obou rodičů.

Pro umístění do K. Štěcha je možné na žádost rodičů udělit na dobu určitou vyjímku z trvalého pobytu.

Přihlášku lze podat nejdříve tři měsíce před nástupem dítěte do jeslí. K přihlášce je třeba doložit k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče s trvalým bydlištěm v Č. Budějovicích.

Přihlášky přijímá vedoucí provozu jeslí v úředních hodinách.