Fulltextové vyhledávání

Služba azylové domy

 • azylové domy (§ 57 z.č. 108/2006 Sb. - kapacita 13 pokojů se 43 lůžky)

Posláním služby je poskytnout matkám s dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, přechodné ubytování spojené s podporou jejich snahy řešit svou situaci. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelek služby a k jejich zařazení do běžného života.

Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro zvládnutí nepříznivé sociální situace uživatelek služby, pomoci dosáhnout uživatelkám služby takovou změnu v životě, aby přestaly službu potřebovat, zvyšovat kvalitu sociální práce s uživatelkami služeb. Specifickým cílem je umožnit dětem zůstat v péči matky.

Cílovou skupinou jsou matky s dětmi do 26 let věku a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví a života, bezpečí či důstojnosti.

Služba není určena pro osoby:

 • závislé na pomoci jiné fyzické osoby, na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
 • agresivní
 • hledající jen ubytování bez poskytování sociální služby
 • nerespektující zásady společného soužití
 • nemající zájem o aktivní řešení situace
 • nesplácející dluhy k organizaci
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb buď ze zákona (stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,akutní infekční nemoc, duševní porucha) anebo podle posudku lékaře

Poskytování služby je omezeno nedostatečnou velikostí volných pokojů pro matku s více dětmi.

Úkony, které služba obsahuje

 • poskytnutí ubytování
  • nepřevyšující 1 rok
   • úhrada činí denně
    • dospělá osoba:  70,- Kč
    • dítě: 35,- Kč
    • těhotná žena: 100,- Kč
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Azylový dům Filia, Nerudova ul.č. 7, 370 04 Č.Budějovice

Azylový dům Filia, Nerudova ul.č. 7, 370 04 Č.Budějovice

Azylový dům Filia, Nerudova ul.č. 7, 370 04 Č.Budějovice