Fulltextové vyhledávání

Azylové domy pro ženy

 • azylové domy (§ 57 z.č. 108/2006 Sb. - kapacita 4 pokoje , tj. 9 lůžek)

Posláním služby je poskytnout ženám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, přechodné ubytování spojené s podporou jejich snahy řešit svou situaci. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelek služby a k jejich zařazení do běžného života.

Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro zvládnutí nepříznivé sociální situace uživatelek služby, pomoci dosáhnout uživatelkám služby takovou změnu v životě, aby přestaly službu potřebovat a zvyšovat kvalitu sociální práce s uživatelkami služeb. Specifickým cílem obnovit či upevnit kontakt s rodinou.

Cílovou skupinou jsou ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví a života, bezpečí či důstojnosti.

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Služba není určena pro ženy:

 • závislé na pomoci jiné fyzické osoby, na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
 • agresivní
 • hledající jen ubytování bez poskytování sociální služby
 • nerespektující zásady společného soužití
 • nemající zájem o aktivní řešení situace
 • nesplácející dluhy k organizaci
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb buď ze zákona (stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,akutní infekční nemoc, duševní porucha) anebo podle posudku lékaře
 • potřebují bezbariérový přístup

Úkony, které služba obsahuje

 • poskytnutí ubytování
  • nepřevyšující 1 rok
  • úhrada činí denně 120,-Kč
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 vzor smlouva_ADŽ