Fulltextové vyhledávání

Sídlo:

E. Pittera 256/3, 370 01 Č. Budějovice
Číslo účtu : 42 301 02/0800
tel.: 386 102 524, e-mail: reditel.jaz@seznam.cz
IČ : 62537962

ID datové schránky: 8makksp

Zřizovatelem organizace je Statutární město České Budějovice.

Organizace byla zřízena k 1.1.1996 a je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddíle Pr, vložce číslo 110.

Organizace jedná prostřednictvím svého statutárního zástupce, kterým je ředitelka organizace.

Postavení a úkoly jednotlivých zaměstnanců organizace stanoví Organizační řád. Vnitřní chod organizace upravuje Provozní řád.

 

Více k předmětu a účelu činnosti ve Zřizovací listině. (.pdf)

K doručování písemností slouží adresa sídla organizace a u ní uvedené kontakty (adresa, e-mail, datová schránka). Elektronickou formou přijímáme dokumenty ve formátu PDF, které jsou následně převedy do listinné podoby. Poškozené dokumenty, ze kterých nelze určit odesílatele, organizace nezpracovává.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2016 dle z. č. 106/1999 Sb. viz výroční zpráva organizace v sekce Dokumenty

Výroční zpráva 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019 dle zákona č. 160/1999 Sb.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů