Fulltextové vyhledávání

Režim dne

 • 6,00 - 8,00 hodin
 • příjem dětí
 • ranní filtr
 • volná hraděti v herně 6.JPG
 • 8,00 - 8,15 hodin
 • ranní cvičení
 • 8,15 - 11,00 hodin
 • osobní hygiena
 • svačina
 • osobní hygiena
 • výchovné zaměstnání
 • pobyt venku
 • 10,45 -11,45 hodin
 • osobní hygiena Volná hra dětí
 • oběd
 • osobní hygiena
 • 11,45 - 14,00 hodin
 • spánek dětí
 • 14,00 - 17,00 hodin
 • osobní hygiena
 • svačina
 • osobní hygiena
 • volná hra
 • postupné propouštění dětí
Pobyt venku Spánek volná hra 2

 Výchovná zaměstnání rozdělujeme na několik skupin a průběžně je střídáme:

 1. Tělesná výchova - "rozhýbáme celé tělo"
 2. Rozumová výchova - "učíme se říkanky"
 3. Pracovní výchova - "pohrajeme si se stavebnicemi"
 4. Výtvarná výchova - "poznáváme výtvarné techniky"
 5. Hudební výchova - "zpíváme písničky"
 6. Mravní výchova - "vytváříme kamarádské vztahy"

 

Nad rámec těchto výchovných zaměstnání jsou na každém oddělení pořádány různé kroužky. Během zvykání dětí na začátku školního roku je konání kroužků přerušeno.

Plánované kroužky začnou od 1. října. 2018

       Kroužky rok 2018 - 2019.gif