Fulltextové vyhledávání

Obecné informace

Posláním našich jeslí je profesionálním způsobem doplnit rodinnou péči a výchovu dětí do 3 let věku. Cílem je rozvíjet harmonický rozvoj dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem.

Uplatňujeme individuální přístup k dětem, protože každé dítě je osobnost, která má svá specifika. Staráme se o rozvoj dětí v oblasti psychomotorické, řečové, sebeobsluhy, hygieny a i v oblasti poznávání a návyků. Podporujeme u dětí získávání důležitých sociálních kontaktů s vrstevníky.

Podmínky pobytu dítěte v jeslích upravuje Domácí řád, který má každé zařízení vlastní.

V jeslích se dbá na další vzdělávání pracovníků a jejich zaškolování. Je zde vykonávána praxe studentů smluvních škol.