Fulltextové vyhledávání

Aktuality Soc. služby


Volná kapacita v sociální služby "azylové domy" - ADŽ

Informujeme Vás o volné kapacitě v sociální službě  "azylové domy" - ADŽ (ženy). Služba poskytovaná v Azylovém domě Filia, Nerudova 7, 370 04  České Budějovice.

Bližší informace:

tel. 602 719 536

email: ADN.CB@seznam.czTvořte s námi služby

Cílem této aktivity je:

  • podpora zvyšování informovanosti o sociální oblasti, sociálních službách a jejích poskytovatelích
  • práce s veřejností jako s potencionálními uživateli sociálních služeb, budoucími zástupci zadavatele a poskytovatele
  • zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb

http://rpss.c-budejovice.cz/potrebujeme-vas-nazor

 

http://rpss.c-budejovice.cz/tvorte-s-nami-sluzby

 

 UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Oznamujeme, že k datu 31.3.2017 došlo k ukončení poskytování sociální služby noclehárny poskytované v Azylovém domě, Žerotínova. Současně došlo k přesunutí sociální služby azylové domy z Azylového domu, Žerotínova, která je od 1.4.2017 poskytována v Azylovém domě Filia.

Případné další informace podá:

Ludmila Mendlová, DiS., vedoucí sociální pracovník

tel. 601 389 390 - 7:30-16:00 hod.

email: vedoucisp@jazcb.cz